V mesiacoch máj - september sa v našej farnosti bude každú prvú nedeľu konať sv. omša na kalvárii.

Podrobný rozpis sv. omší:

 

7. 5. 2017

4. 6. 2017

2. 7. 2017

6. 8. 2017

12. 8. 2017 - zelná

13. 8. 2017 - zelná

15. 8. 2017 - zelná

15. 9. 2017

možnosť prispieť 

na farnosť

SK37 0900 0000 0000 

5417 9560

Kontakt

Farnosť Bobrov Námestie sv. Jakuba 170
029 42 Bobrov
+421435587211 (farské)
+421911236831 (osobné)
farnostbobrov@gmail.com