Nová prax upratovania kostola

28.05.2020 07:52

BS - na zasadnutí Hospodárskej rady sme upustili od vyberania peňzí podomovým spôsobom a zhodli sme sa, že peniaze na upratovanie kostola alebo upratrovačku  - vhodíte v obálke, ktorá bude podpisana  menom a priezviskom do krabice na to pripravenej.

Krabica bude v kostole. Prosím aby ste prispelí Vy, ktorý máte službu upratovať kostol a ste napísaný v skupinách Ak môžte alebo podľa Vaších možnosti prispejte. A tak vlastne podpiríte aj réžiu kostola:Kvey,liturgicé potreby Takže už nebude zbierky na kostol /okrem Energie/ BS - týmto sa oslobodíte od služby upratovať kostol. Verím že táto prax bude osožná pre nás všetkých. Vďaka za pochopenie.

Ján Kekelák

možnosť prispieť 

na farnosť

SK37 0900 0000 0000 

5417 9560

Kontakt

Farnosť Bobrov Námestie sv. Jakuba 170
029 42 Bobrov
+421911236831
farnostbobrov@gmail.com