Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobrov

Námestie sv. Jakuba 170

029 42  Bobrov

webová stránka: www.farabobrov.sk

e-mail: farnostbobrov(zavináč)gmail.com

telefonický kontakt (farský): +421435587211

číslo účtu: 

SK37 0900 0000 0000 5417 9560

payme

IČO: 31905684

správca farnosti: Mgr. Patrik Solár

mobilné číslo (osobné): +421911236831

osobný mail: solarpatrik(zavináč)gmail.com

výpomocný duchovný: PhDr. Ján Kekelák

 

 

Kontaktujte nás

možnosť prispieť 

na farnosť

SK37 0900 0000 0000 

5417 9560

Kontakt

Farnosť Bobrov Námestie sv. Jakuba 170
029 42 Bobrov
+421435587211 (farské)
+421911236831 (osobné)
farnostbobrov@gmail.com