2 % z dane

Venujte 2% z Vašich daní OZ Gaudium Bobrov.

V roku 2021 sa môžete rozhodnúť, akým spôsobom zúročíte percentá dane z Vašich príjmov za uplynulý rok. Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre podporu občianskeho združenia Gaudium. OZ Gaudium vďaka týmto finančným prostriedkom pomáha pri realizácii Bobrovskej púte a iných aktivít vo farnosti Bobrov. Taktiež spravuje stránku farabobrov.sk. Tieto prostriedky nie sú pre vás žiadnou sumou navyše, sú časťou vášho povinného odvodu a týmto rozhodnutím ich presmerujete práve na podporu aktivít priamo vo farnosti Bobrov a aj Vaše zaslané 2% nám pomôžu pri ich realizácii.  

 

Úaje potrebné k poskytnutiu daní:
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Občianske združenie Gaudium Bobrov
Sídlo: Záhumenská 700/16, 029 42  Bobrov
IČO: 42 061 202

Fyzická osoba - zamestnanec, ktorý požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň môže poukázať 2% resp. 3% z dane na základe týchto tlačív, ktoré si môžete stiahnuť.
 
Tlačivá na stiahnutie pre fyzické osoby - zamestnancov:

   Vyhlásenie »»   
Potvrdenie »»

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie uvedie tento úmysel v daňovom priznaní.

Ďakujeme, ak sa rozhodnete v tomto roku nám poukázať 2% z Vašich daní.

možnosť prispieť 

na farnosť

SK37 0900 0000 0000 

5417 9560

Kontakt

Farnosť Bobrov Námestie sv. Jakuba 170
029 42 Bobrov
+421911236831
farnostbobrov@gmail.com